พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: ร้องทุกข์

กรองผลลัพธ์
  • จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 0 total views 0 recent views

    ข้อมูลสถิติเรื่องที่ประชาชนได้ติดต่อร้องทุกข์ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งผ่านระบบร้องเรียน และช่องทางอื่นๆ
    กองบริหารคดีพิเศษ (กบพ.) 18 กรกฎาคม 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).